shot68 logo gesneden

 

 

 

 

SHOT'68 informatie
                           

 

SHOT'68 is opgericht in1968 en beschikt dus over een langdurige ervaring. Oorspronkelijk als een film- en fotoclub, maar nadat video zijn intrede deed legt SHOT'68 zich alleen toe op het maken van videofilms. De meeste leden zijn inmiddels overgestapt van analoge naar digitale opname en montage met behulp van montageprogramma's met de computer.

SHOT'68 is aangesloten bij de NOVA, (Nationale Organisatie van Video Amateurs). Het NOVA lidmaatschap voorkomt o.a. problemen bij het gebruik van muziek met betrekking tot de BUMA/Stemra rechten. We zijn ook aangesloten bij de ZEEVA, (Zeeuwse Organisatie Van Audio-visuele amateurs) dit is de organisatie die met de andere afdelings organisaties in het land de NOVA vormen. Via de ZEEVA kunnen wij cursussen en expertise verkrijgen en hebben intensief contact met de andere aangesloten videoclubs uit deze regio. Elke club levert een afgevaardige die in het bestuur van de ZEEVA zit.

 Wat wil en wat doet  SHOT'68

SHOT'68 is een videofilm vereniging in Vlissingen. Wij trachten meer inhoud te geven aan de hobby van het maken van videofilms. De meeste mensen met een video camera maken vaak voornamelijk vakantie en/of familie opnames. Onze hobby vereniging tracht lijn te brengen in het maken van goede filmopnames en aan te geven hoe daarvan een goede film gemaakt kan worden. Hierbij gaat het om opname-en montagetechnieken.

Clubavonden

Vanaf half september tot eind april houden wij wekelijkse clubavonden op dinsdagavond van 19.30 tot 21.45 in "Speeltuin Lammerenburg" Zuidbeekseweg 18 te Vlissingen. Tijdens schoolvakanties is er geen clubavond. Het programma voor de clubavonden wordt twee maal per jaar opgesteld door een programma commissie. De leden uit deze commissie leiden beurtelings de clubavonden. Op de clubavonden komt van alles aan bod zoals: Opnametechnieken en -eisen. Montage technieken. Audio technieken. Apparatuurbespreking in de meest brede zin. Het schrijven van een synopsis, scenario en draaiboek. Bespreking van door leden gemaakte films. Het maken van 60 seconden films. Het maken van een film met meerdere leden. Uitnodigen van een externe deskundige. Bespreken van problemen van allerlei aard.

Contact secretaris: Mevr. B. Selen  0118- 417046                                e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verder staan we ook in de gemeentelijke uitgave “Kijk op Vlissingen”.

Lidmaatschap

Volgens onze regels hebt u het recht om onze clubavonden drie keer vrijblijvend bij te wonen om te beoordelen of onze videogroep iets voor u is. Daarna zullen wij U vragen of U lid wilt worden en zo ja een evenredig gedeelte van de jaarcontributie te betalen. De contributie voor SHOT'68 bedraagt € 95,- per kalenderjaar, te betalen in januari. Hierin is inbegrepen de NOVA en ZEEVA contributie. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts tegen het einde van het boekingsjaar. Zij geschiedt schriftelijk met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

 Interesse?  Aarzel niet en neem contact op met het secretariaat.