ZEEVA nieuws

Zeeuwse Organisatie Van Audio-visuele amateurs

 

ZEEVA Refiofestival Logo .1Regiofestival 18 april 2017 Vlissingen

Onder grote belangstelling is op18 april 2017 in het clubgebouw van SHOT'68 in Vlissingen het jaarlijkse ZEEVA Regiofestival gehouden. De organisatie had er voor gekozen om dit jaar ook de partners van alle leden uit te nodigen. 

Cor Sol opende de avond met een hartelijk welkom voor alle aanwezigen om daarna snel de eerste film te starten. De films staan keurig op volgorde in de pc en werden vlot vertoond. Na elke film leest Cor de juryrapporten voor, waarbij opvalt, dat er nogal onderlinge verschillen zijn in de beoordeling door de juryleden. Hierover neemt Cor nog nader contact op met de jurycommissie.

De winnende film "Vergeten Verlatenheid" van Eric & Ingrid Buysse-Crevaels (VC Z-Vlaanderen) is genomineerd voor deelname aan het NOVA filmfestival op 28 en 29 oktober 2017 in Goirle, gevolgd door de prachtige natuurfilm over Lapland "In the Middle of Nowhere" van Egbert de Jong (SHOT'68). De 3de plaats gaat naar Sjaak Keijmel (VC Z-Vlaanderen) met zijn film "Noorwegen". Alle winnaars van harte proficiat!

Bijzonder om te zien zijn twee films met hetzelfde onderwerp: “De Halve Maen” van John de Brock en "Aankomst van de Halve Maen in MIddelburg” van Ada Prins (SHOT'68). John bekijkt het vanuit historisch oogpunt, terwijl Ada het evenement in Middelburg heeft gefilmd; hetzelfde schip, maar toch 2 totaal verschillende films.

In de pauze met een hapje en drankje is er genoeg gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen en wat bij te praten.

We genieten van een breed aanbod aan hobby-, vakantie- en natuurfilms, een rondleiding door de stad en nog veel meer.

Na afloop bedankt Annegien als ZEEVA voorzitter iedereen voor zijn of haar inzet voor het slagen van de avond. Een pluim voor SHOT'68 voor de prima organisatie is daarbij op zijn plaats.

       ZEEVA Regiofestival 2017 uitslagen