ZEEVA informatie

   Zeeuwse Organisatie Van Audio-visuele amateurs

 

                

 

De ZEEVA is een regio van de NOVA en bestaan uit aangesloten regionale verenigingen en groepen waarvan de leden niet-commerciële audiovisuele producties maken als vrijetijdsbesteding.

De ZEEVA is opgericht op 21 september 2005 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22058975.

Doelstelling

De bevordering van het filmen en andere vormen van audiovisuele activiteiten als vorm van vrijetijdsbesteding door amateurs. De behartiging van de belangen van haar leden op dit gebied. Ze streeft niet naar het behalen van winst ter verdeling onder de leden en staat los van iedere levensbeschouwelijke, politieke of kerkelijke overtuiging.

De organisatie tracht haar doel te bereiken door

  • Het ontplooien en stimuleren van activiteiten op het gebied van het amateurisme in de ruimste zin des woords.
  • Het bevorderen van de oprichting van verenigingen en groepen van audiovisuele amateurs.
  • Het bevorderen van het effectief functioneren van genoemde verenigingen en groepen.
  • Het bevorderen van contacten tussen audiovisuele amateurs.
  • Het organiseren van video-evenementen en cursussen.
  • Het onderhouden van contacten met organisaties met dezelfde of een soortgelijke doelstelling alle overige activiteiten die het bereiken van haar doelstellingen kunnen bevorderen.

Op 17 november 2006 zijn wij officieel begonnen met de verkiezing van een bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit 4 personen.